Публикации

Защо двигателят продължава да работи след като е спрян?

/
Или вашата кола се е сдобила с Изкуствен…