Детонации – причини и последици

Причините (alex-matrix):

 • „ранно“ запалване
 • прекалено бедна смес
 • бензина не съответства на степента на сгъстяване
 • слаби пружини на прекъсвач разпределителя /делкото/
 • не всички свещи работят нормално
 • използване на свещи с ниско топлинно число (Топлинното число е времето в секунди, след изтичането на което, върху свещта поставена на специален двигател, работещ при определен режим, възниква топлинно запалване т.е. възпламеняване на работната смес не от искра, а от нагрятото тяло на свещта! Този дефект се проявява с топлинно ранно запалване и силни детонации)

Последиците: (SCRAPHEAP):

 • Повишен разход на гориво
 • Намалена мощност
 • Бързо износване на детайлите от буталната група заради резките удари, които се получават при експлозиите
 • Прегряване на двигателя
 • Силно повишаване на токсичните вещества в отработилите газове
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар