Глави, камери, бутала – данни за степен на сгъстяване

Обща информация

Пълен обем на горивната камераГлаваБуталоНедоход + гарнитура
Двигател 210139,9 см333,2 см30 см36,7 см3
Двигател 21011 (2105)43,1 см333,2 см33,7 см36,2 см3
Двигател 210348,4 см333,2 см30 см315,2 см3
Двигател 210652,1 см333,2 см33,7 см315,2 см3
Двигател 2108134,3 см326,6 см36,95 см30,75 см
Двигател 210836,2 см326,6 см36,95 см32,65 см
Двигател 2108342,1 см326,6 см312,0 см33,5 см3
Двигател 2121349,1 см330,0 см312,2 см36,9 см3

Обеми на камерите в буталата

2106 (79 мм)3,7 см3
2112 (82 мм)4,0 см3
21083 (82 мм)12,0 см3
21213 (82 мм)12,2 см3

Тук идва и въпроса с каква Степен на Сгъстяване /СС/ какво гориво да караме.
Ниска степен – нискооктанов бензин или по-високооктанов
Вiсока степен – тук сме по-ограничени – само висококтанови бензини, тези с по-нисък октан ще предизвикат детонационно горене и са възможни проблеми свързани с двигателя

И едно малко допълнение касаещо бегачките:
За широкофазните валове повишената СС е за предпочитане. На ниски и средни обороти заради ниския коефициент на пълнене на цилиндрите характерно за широкофазните валове, фактическата СС е относително ниска и риска от детонации е снижен. На високи обороти риска от детонации е също малък защото високата проектна СС позволява на горивото да изгаря по-бързо и по-пълноценно.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар