Газоразпределение – валове, градуси, фази

Доста често хората питат за последиците от поставянето на друг вал (в повечето случаи нивов), колко градуса вал да си сложат и т.н. Мисля, че ако отделите десетина минутки на това мнение ще разберете принципа на работа на газоразпределителния механизъм, градусите и т.н…
Времената, или т.нар. фази, през които са отворени всмукателния и изпускателния клапан не съответстват точно на продължителността на самите тактове. За да се постигне по-добро пълнене на цилиндъра с прясна смес е необходимо всмукателния клапан да се отвори преди началото на самия такт всмукване, и изпускателния да се затвори след края изпускателния такт (с цел използване на енергията на отработените газове за „самоизчистване“, т.е. газовете сами да напуснат цилиндъра и да улеснят хода на буталото в такт изпускане). Давам пример:
Представете си, че двигателя работи на доста ниски обороти – нещо от сорта на 30-40 об/мин. За тези обороти перфектния сетъп би бил отваряне на всмукателен клапан при ГМТ на изпускане, затваряне при ДМТ всмукване, като същото важи и за изпускателния такт – начало и край, съвпадащи с началото и края на тактовете… Дори и да беше възможно двигателя да работи при такива ниски обороти (а то не е), той обикновено работи в диапазона на 3500-6000 об/мин… А за там фазите са малко по-други! По време на такт всмукване гориво-въздушната смес навлиза в цилиндъра с доста висока скорост. Ако затворим клапана изведнъж (по средата на такта), няма да може да навлезе, но ако задържим клапана отворен по-дълго, дори и след края на прехода на буталото към ДМТ, благодарение на инерцията си още гориво-въздушна смес би навлязла в цилиндъра.
Градуси: Стане ли дума за разпределителни валове, подобряване на динамиката на мотора и т.н. става въпрос и за градусите… Но какви всъщност са тези градуси?
Това са времената, през които са отворени всмукателния и изпускателния клапан, изразени чрез ъглите на които се завърта коляновия вал през това време. Прилагам снимка на кръговата диаграма на фазите на газоразпределение на Лада:

Външния кръг, на тази диаграма, е за всмукателния, а вътрешния – за изпускателния клапан. Както виждате от диаграмата, всмукателния клапан се отваря 12 градуса преди началото на ГМТ на изпускане (началото на такта пълнене), седи отворен по време на такта и се затваря 40 градуса след ДМТ на всмукване (края на такта). Изпускателния клапан се отваря на 42 градуса преди такта изпускане, седи отворен по време на такта и се затваря на 10 градуса след като той приключи. В крайна сметка, клапаните седят отворени 232 градуса, а самите тактове продължават едва 180 градуса от един оборот на коляновия вал, т.е. с 52 градуса по-дълго.
Обобщение: Колкото по-висока е честотата на въртене на коляновия вал, толкова по-дълго трябва да седят отворени и клапаните. А въпросните градуси показват колко по-рано се отварят клапаните, т.е. един вид това е предварение на фазите на тактовете… Но, колкото по-голямо предварение има на фазите, на толкова по-високи обороти мотора ще „чисти“. Предполагам няма нужда да пиша за застъпването на фазите, тъй като то се вижда на диаграмата…
П.С. Извинявам се, че не е много добре графическо оформено и, че идеите ми не са добре организирани и подредени, но мисля, че в общи линии е разбираемо. Просто не си падам много по публичните изказвания и нямам опит в тези работи. Но както Алекс каза, досадно е всеки ден да се задават едни и същи въпроси, пък и няма нищо лошо в това човек малко да се образова…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар